Akwasi Aheng

 In Hoop voor Noord voel ik echt dat God werkt in de mensen en in de gemeente aanwezig is. Hier heb ik ervaren hoe het is om God te leren kennen en te weten dat Hij leeft! Ik voel mij op mijn plek. Ik kom nu al bijna 3/4 jaar hier en ben in deze gemeente tot geloof gekomen en ben in 2008 gedoopt.

Deze kerk is open voor mensen die nog niet geloven. Het is een warme plek waar je je Thuis kan voelen!

Er is ook vaak een doventolk om voor mij te vertalen. Ik ben slechthorend. Daar ben ik superblij mee want nu kan ik alles volgen.  

Contact

[{"mandatory":"true","unique":"","validation":"","default_value":"","has_placeholder":""}]
{"label":"Naam","error_mandatory":"Dit veld is verplicht.","error_unique":"Deze waarde is al bezet.","error_validation":""}
[]
[{"mandatory":"true","unique":"","validation":"email","default_value":"","has_placeholder":""}]
{"label":"E-mailadres","error_mandatory":"Dit veld is verplicht.","error_unique":"Deze waarde is al bezet.","error_validation":"Dit is geen geldig e-mailadres."}
[]
[{"mandatory":"","unique":"","validation":"phone","default_value":"","has_placeholder":""}]
{"label":"Telefoonnummer","error_mandatory":"Dit veld is verplicht.","error_unique":"Deze waarde is al bezet.","error_validation":"Dit is geen geldig telefoonnummer."}
[]
[{"mandatory":"","default_value":"","has_placeholder":""}]
{"label":"Vraag\/opmerking","error_mandatory":"Dit veld is verplicht."}
[]
[[]]
{"label":"Verzenden"}
[]

Samen leren en Samen bidden


Oriëntatiecursus Christelijk geloof

Wil je meer weten over het christelijk geloof? Dan is deze cursus wellicht een goede start. In een groep praat je met elkaar over de Bijbel, kun je praten over wat het christelijke geloof voor jou betekent. Natuurlijk is er veel ruimte om al je vragen te stellen en met elkaar te bepraten. 

Bètacursus Hoop voor Noord

Op een ontspannen manier sta je zes avonden en een zaterdag stil bij het ‘DNA’ van Hoop voor Noord. Hoe denkt Hoop voor Noord eigenlijk over allerlei Bijbelse onderwerpen? Hoe kun jij betrokken zijn bij Hoop voor Noord?
De Bèta-cursus is bedoeld voor mensen die dieper door willen gaan op het christelijke geloof en willen weten waarvoor Hoop voor Noord staat. Een mooie bijkomstigheid is natuurlijk dat je een aantal avonden intensief met elkaar optrekt en zo ook een groepje mensen uit Hoop voor Noord beter leert kennen. Aan het eind van de cursus kun je een keus maken of je wel of niet lid wilt worden van Hoop voor Noord. Dat is natuurlijk je eigen beslissing. Maar alle mogelijke vragen die je er over hebt kun je op deze cursus kwijt!
Voor opgave kun je bellen of mailen met Jurjen ten Brinke via jurjen@hoopvoornoord.nl of 06-40240454.
 

Winterschool

Met de Winterschool wil Hoop voor Noord een stuk extra onderwijs aan leden en bezoekers van Hoop voor Noord geven. Het gaat om zowel geestelijke als maatschappelijke verdieping van het geloof. Om zo vanuit Gods kracht en door zijn Geest als christen in de maatschappij te leven en te staan. Meer weten? Neem dan contact op met Alex Ruijg via 06-38900935 of mail naar alexruijg@solcon.nl

Er zijn drie verschillende modules:
Module 1: Jij en de gaven van de Heilige Geest
Module 2: Christen zijn in de maatschappij*
Module 3: Gebed en geestelijke strijd

Kijk in de agenda voor alle -nog beschikbare- data. 
 

Gebed

Heb je gebedsonderwerpen? Schrijf het op een papiertje en stop deze in de gebedsdoos (op de sta-tafel recht tegenover de ingang van de kerk). We kunnen er dan in de samenkomst of op de gebedsbijeenkomsten voor bidden. Na de samenkomst zijn er altijd twee mensen beschikbaar om te bidden voor je persoonlijke situatie of de zorgen bij mensen in je omgeving.
 

Gebedsavond - Bethesda

Gebedsavond -Bethesda- is bedoeld om te bidden voor lichamelijke en innerlijke genezing. Meebidden? Ga naar agenda voor alle data van de bethesda.
Neem voor vragen contact op met Orlando Eind via 06-28022417 of mail naar gebed@hoopvoornoord.nl